مرکز آموزش بازرگانی

لطفا برای همکاری در تدریس فرم زیر را تکمیل کرده و رزومه کامل خود را پیوست کرده و برای ما ارسال نمایید.

:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
سوابق علمی و تحصیلی

 

 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
دروسی که علاقه مند به تدریس آنها هستید

 

 
:
 
:
 
:
 
وضعیت شغلی (در حال حاضر)

 

 
:
 
:
 
:
 
سوابق تدریس در داخل و خارج کشور

 

 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
عضویت در مجامع داخلی و خارجی

 

 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
آشنایی با زبان انگلیسی

 

 
: