مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان (وزارت صنعت، معدن و تجارت )

آدرس : میدان آزادی- ابتدای بلوار دانشگاه - کوچه شهید موذن صفایی(۵) - مقابل کانون زبان - پلاک 11

تلفن تماس :(10 خط)36283929

پست الکترونیکی :info@isf-btc.ir

:
 
:
 
:
 
:
 
: