مرکز آموزش بازرگانی

 

کارجو هستم کارفرما هستم

در صورتی که به دنبال کار هستید اطلاعات و رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.

در صورتی که کارفرما هستید و به دنبال نیرو می باشید اطلاعات شرکت و توانمدی نیروی مورد نظر را برای ما ارسال نمایید .