مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و باهمکاری دانشگاه ها و سازمان های علمی و تخصصی ، اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی در حوزه تجارت و بازرگانی ، مدیریت فروش، تبلیغات می نماید تا با حضور اساتید برجسته از استان و خارج از آن بتواند در حداقل زمان، اصلی ترین و چکیده ترین مطالب جدید و کاربردی را به دانشپذیران خود منتقل نماید و به اثربخشی آموزش های خود بیفزاید.

در جدول زیر به بخشی از عناوین سمینارها و همایش های برگزار شده توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان اشاره می شود :

ردیف

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

تعداد دانشپذیران

مدت زمان

(ساعت)

نفرساعت

آموزش دیده

محل برگزاری

1

تحقیقات بازاریابی و جایگاه آن درمدیریت بازاریابی

03/10/1388

107

5

535

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

2

گمرک و چالش های پیش روی بازرگانان

17/10/1388

70

5

350

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

3

راهکارهای ورود به بازارهای رقابتی

10/10/1388

112

5

560

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

4

اصول و فنون و هنر مذاکره های تجاری

01/11/1388

65

5

325

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

5

اصول و فنون بازاریابی بین المللی

07/11/1388

63

5

315

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

6

مدیریت فروش در فضای رقابتی

20/11/1388

105

5

525

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

7

استراتژی های بازاریابی در فضای رقابتی

06/12/1388

126

5

630

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

8

آشنایی با اصطلاحات و اسناد بازرگانی و گمرکی

27/03/1389

96

8

768

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

9

آشنائی با کنسرسیوم های صادراتی مزیت ها و شرایط موفقیت آنها

( ویژه هیات رئیسه و اعضای احادیه های صادراتی استان اصفهان)

30/03/1389

110

6

660

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

10

رمزهای موفقیت در یک مذاکره

15/04/1389

123

8

984

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

11

سمینار بررسی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده

11/05/1389

111

6

666

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

12

زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی و نقش آن در مدیریت ارتباط با مشتریان

14/05/1389

69

8

552

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

13

اصول تهیه و تنظیم و چهارچوب حقوقی قراردادهای بین المللی

04/07/1389

19

8

152

هتل شیخ بهایی

14

آشنائی با کنسرسیوم های صادراتی مزیت ها و شرایط موفقیت آنها

(ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان اصفهان)

15/07/1389

67

6

402

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان

15

مدیریت مشتریان شاکی

15/10/1389

73

8

584

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

16

چشم انداز بورس و فرابورس در سال 1390

27/11/1389

122

5

610

بانک ملی سرپرستی استان اصفهان

 

ردیف

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

تعداد دانشپذیران

مدت زمان

(ساعت)

نفرساعت

آموزش دیده

محل برگزاری

17

سمینار مدیریت تشریفات

28/03/1390

67

8

536

هتل آسمان

18

سمینار بررسی اینکوترمز 2010

14/07/1390

46

6

276

هتل کوثر

19

سمینار بررسی راهکارهای عملی کاهش هزینه خرید خارجی

09/09/1390

54

6

324

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

20

بررسی راهکارهای شکار مشتریان( مشتری افزایی)

22/04/1391

84

8

672

تالار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

21

بررسی آخرین قوانین و رویه ها در واردات کالا

29/06/1391

85

3

255

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

22

راهکارهای نوین تبلیغاتی

20/08/1391

30

8

240

هتل مدرس

23

بررسی بسته های حمایتی گمرک از تولید کنندگان

29/08/1391

69

3

45

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

24

آشنایی با طرح کاربری سامانه ثبت و سفارش در بستر شبکه شباب

04/10/1391

74

3

222

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

25

راهکارهای نوین  در بازاریابی و فروش خدمات

07/12/1391

40

5

200

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

26

مهندسی تبلیغات

07/12/1391

286

4

1144

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

27

مدیریت و مهندسی مالی با رویکرد کاهش هزینه ها

06/04/1392

24

8

192

تالار بانک ملت

28

اولین سمینار تخصصی اقتصاد گردشگری و صنایع وابسته

10/07/1392

348

8

2784

دانشگاه اصفهان

29

سمینار تحلیل و پیش بینی بازار طلا و سرمایه گذاری در آن

08/08/1392

62

5

310

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

30

سمینار نوآوری و خلق مدل کسب و کار

26/09/1392

218

3

654

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

31

دومین سمینار تخصصی بررسی آخرین قوانین و رویه ها در واردات و صادرات کالا در سال 1392

25/10/1392

273

4

1092

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

32

اولین سمینار تخصصی راهکارهای بهبود و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی

16/11/1392

265

4

1060

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

33

سمینار تکنیک های نوین مقاله نویسی علمی با هدف چاپ در مجله های معتبر انگلیسی زبان535

04/12/1392

39

4

156

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

34

سمینار تحلیلی جامع بر امور مالیاتی

04/12/1392

43

3

129

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

35

سمینار مهندسی تبلیغات برند و اقتصاد

04/12/1392

417

5

2085

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

36

سمینار تخصصی بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در سال 1393

(بازار طلا، ارز، مسکن و بازار سرمایه )

07/12/1392

284

7

1988

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان

جمع

4246

203

23144