مرکز آموزش بازرگانی

واحد آموزش کارآفرینی

مرکز آموزش بازرگانی در راستای رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی و کمک به آشنایی علاقه مندان راه اندازی کسب وکار  بویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی  اقدام به برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزش کارآفرینی و طرح های کارآموزی نموده است که در زیر به اختصار اشاره ای به آن خواهد شد:

ردیف

عنوان دوره

سال برگزاری

محل برگزاری

مدت زمان

1

دوره مبانی و مفاهیم کارآفرینی

1388

دانشگاه پیام نور فلاورجان

8

2

دوره مبانی و مفاهیم کارآفرینی

1388

دانشگاه پیام نور فلاورجان

8

3

دوره مبانی و اصول بازاریابی و تبلیغات

1388

دانشگاه پیام نور فلاورجان

4

4

دوره مبانی و اصول بازاریابی و تبلیغات

1388

دانشگاه پیام نور فلاورجان

4

5

دوره مدیریت و اداره کسب و کار

1388

دانشگاه پیام نور فلاورجان

8

6

دوره مدیریت و اداره کسب و کار

1388

دانشگاه پیام نور فلاورجان

8

7

دوره آموزش کارتیمی و ویژگی های آن

1388

دانشگاه پیام نور اصفهان

3

8

سمینار ایده های کارآفرینی و فرصتهای

کسب و کار در حوزه IT

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

4

9

سمینار اصول و مبانی کارآفرینی

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3

10

دوره خلاقیت و نوآوری

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

4

11

دوره خلاقیت و نوآوری

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

4

12

دوره مبانی و مفاهیم کارآفرینی

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

8

13

دوره مبانی و مفاهیم کارآفرینی

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

8

14

دوره مبانی و مفاهیم کارآفرینی

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

8

15

دوره مدیریت و اداره کسب و کار

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

8

16

دوره مدیریت و اداره کسب و کار

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

8

17

دوره مدیریت و اداره کسب و کار

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

8

18

دوره اصول بازاریابی و تبلیغات

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

4

19

دوره اصول بازاریابی و تبلیغات

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

4

20

دوره اصول بازاریابی و تبلیغات

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

4

21

دوره مدیریت زمان اثربخش

1389

دانشگاه پیام نور اصفهان

3

22

دوره اصول و مبانی بازاریابی

1389

دانشگاه پیام نور اصفهان

4

23

دوره خلاقیت و نوآوری و راهکارهای پرورش آن

1390

فرهنگسرای خانواده شهرداری اصفهان

2

24

دوره خلاقیت و نوآوری و راهکارهای پرورش آن

1391

مجموعه فرهنگی باغ غدیر اصفهان

2

25

سمینار چگونه شغل مناسب خود را بیابیم؟

1391

خانه جوان شهرداری اصفهان

3

26

سمینار آشنایی با طرح حمایت و توسعه مشاغل خانگی

1391

فرهنگسرای موعود شهرداری اصفهان

3

27

سمینار آشنایی با طرح حمایت و توسعه مشاغل خانگی

1391

فرهنگسرای موعود شهرداری اصفهان

3

28

سمینار چگونه شغل مناسب خود را بیابیم؟

1392

دانشگاه پیام نور اصفهان

3

29

سمینار کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

1392

دانشگاه پیام نور اصفهان

5

جمع

146