مرکز آموزش بازرگانی

رئيس‌كل گمرك ايران در گردهمايي مديران گمركات كشور با تشريح اقدامات گمرك براي تحقق اقتصاد مقاومتي از برنامه جديد اين سازمان براي حمايت از توليدكنندگان داخلي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، مسعود كرباسيان در اين گردهمايي با تشكر از زحمات مديران و كاركنان گمرك، مثبت شدن تراز تجاري كشور در سال گذشته را دستاوردي بزرگ توصيف كرد و گفت: صادرات غيرنفتي ايران در سال ۱۳۹۴براي نخستين بار از واردات فراتر رفت و كارنامه تجارت خارجي كشورمان با ۹۱۶ ميليون دلار مازاد تجاري بسته شد و ارزش واردات نيز ۲۲و نيم درصد كاهش يافت.
وي در ادامه با اشاره به تغييرات جديد در حوزه مبادلات تجارت خارجي از برنامه جديد گمرك براي حمايت از توليد در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل خبر داد و اظهارداشت: براساس سياست‌هاي جديد واحدهاي توليدي به درب خروج گمركات معرفي خواهند شد تا تشريفات گمركي كالاي آنها پس از ترخيص به روش حسابرسي پس از ترخيص صورت پذيرد.
كرباسيان گفت: با اجرايي شدن برجام و انجام مبادلات خارجي از طريق سيستم بانكي، بيشتر معاملات با استفاده از ال‌سي انجام خواهد شد و اين اسناد ملاك عمل تشريفات گمركي خواهند بود.
وي ادامه داد: براي تشخيص هويت كالا نيز كدهاي اظهاري و اطلاعات مانيفست الكترونيكي مورد تأييد گمرك خواهد بود و شركت‌هاي بازرسي نيز هويت كالا را به گمرك اعلام خواهند كرد و گمرك براساس مدارك مورد تأييد بانك و اسناد ضميمه شركت‌هاي بازرسي نسبت به ترخيص كالاهاي مسير سبز و زرد اقدام خواهد كرد.
وي افزود: هيچ جاي دنيا در گمركات چيزي به اسم ارزياب نداريم و هويت كالاها از سوي شركت‌هاي بازرسي تعيين و به گمرك اعلام مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود مروري بر كارنامه گمرك در سال گذشته كرد و با بيان اينكه درخصوص سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي قدم‌هاي بزرگي برداشته شد، اظهارداشت: صدور مانيفست هوايي و دريايي، مجوزهاي الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي، قبض انبار و باسكول الكترونيك، كارشناسي متمركز، سامانه متمركز ارزش، كدينگ موبايل، سامانه آنلاين آمار تجارت خارجي، الكترونيكي شدن ترانزيت، بن بيمه الكترونيك و الكترونيكي شدن ديگر فعاليت‌ها ازجمله دستاوردهاي مهم گمرك در سال گذشته بود.
كرباسيان همچنين در رابطه با تأثير اين اقدامات بر روند انجام تشريفات گمركي و مزاياي آن نيز مطالبي بيان كرد.