مرکز آموزش بازرگانی

فلسفه وجودی:

ما بر این باوریم که توسعه سرمایه های انسانی ارزشمندترین هدف تمدن های بشری و اثربخش ترین نسخه شفای جوامع بشری است . تقویت روح مشارکت و توجه به مرکزی که افراد بتوانند کسب دانش کنند ، تجربه بیاموزند و حداکثر بهره را از زمان سپری شده خود در راستای رشد و تعالی ببرند و کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده در بخش بازرگانی و ارائه آن  به مخاطبان این حوزه ، فلسفه وجودی این مرکز می باشد .

 

ارزش های سازمانی و حرفه ای  ( منشور اخلاقی ):

رعايت اخلاق حرفه ای ، حسن برخورد و احترام به مشتريان ، پيشگامي و پيشرو بودن در سبك و محتواي آموزشي، رعايت نظم و انضباط در تمامي شئون و فعاليت‌ها، توجه به كيفيت مطلوب و بي‌نقص در ارايه خدمات، پاسخگويي مشتاقانه و شایسته ( به موقع، دقيق و مستند) به مخاطبان و مراجعان به منظور طلب رضایتمندی، وفاداری و شعف ایشان.

 

چشم انداز مرکز:

مركز آموزش بازرگاني استان اصفهان در افق چشم انداز ، موسسه اي است با ويژگي هاي زير:

 • مرجعي اثر بخش و كارآمد در خصوص توانمند سازي سرمايه هاي انساني در حوزه تجارت و بازرگاني استان اصفهان
 • كانون جامع اطلاع رساني در استان اصفهان در خصوص اطلاعات تجاري و بازرگاني بنگاه هاي تجاري با بهره گيري از ابزارهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي
 • مرجع تخصصي – كاربردي در خصوص آموزشهاي بازرگاني در استان اصفهان
 • سيستمي انعطاف پذير و چابك در حوزه ارائه خدمات نوين آموزشي مورد انتظار مخاطبان
 • مشاور مورد اعتماد و مرجع مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني از سوي واحد هاي تجاري و بازرگاني در استان اصفهان
 • مركزي اثر بخش در تقويت پيكره بازرگاني استان اصفهان جهت رسيدن به اهداف ذكر شده در سند   چشم انداز 20 ساله كشور
 • عضوي قوي ، تاثيرگذار ،پيشرو مبدع در بين خانواده بزرگ نمايندگي هاي مراكز آموزش بازرگاني در استانهای کشور
 • مركزي اثر بخش در تقويت و ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجي
 • مركزي فعال در خصوص ايجاد شبكه ارتباطي بازرگانان استان اصفهان با يكديگر وبا ساير استانها

 

 

ماموریت مرکز:

ماموريت مركز آموزش بازرگاني استان اصفهان شامل 9 ركن اصلي زير مي‌باشد :

 •  مخاطبان مركز: ما بر اين باوريم كه پيش از هر چيز در برابر فعالان حوزه تجارت و بازرگاني و صنعت و ساير كساني كه از خدمات ما استفاده مي‌كنند مسئول هستيم.
 •  خدمات مركز: خدمات اصلي مركز شامل آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي، مطالعات و پژوهش‌هايي در حوزه تجارت و بازرگاني‌، زبان تخصصي بازرگاني، فناوري اطلاعات و مديريت سيستم اطلاعاتي، كنترل پروژه ، بهره‌وري و تعالي سازماني، لجستيك و زنجيره تأمين، اقتصاد و مديريت مالي، مديريت كيفيت و ابزار‌هاي مهندسي كيفيت، مديريت سازمان و منابع انساني مي باشد .
 • حوزه فعاليت : تمركز اصلي مركز آموزش به مخاطبان خود در استان اصفهان مي‌باشد ، هر چند توانايي همكاري با ساير مراكز آموزش در استان‌هاي ديگر نيز موجود مي‌باشد.
 • فناوري : مركز آموزش بازرگانی استان اصفهان با تكيه بر تجربيات مجتمع آموزشي توسعه ارتباطات پگاه اصفهان ( متاكو ) در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ده سال گذشته، از تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين آموزشي جهت هر چه اثر بخش تر نمودن آموزش‌هاي خود بهره مي‌برد
 • توجه به رشد ، بهبود و توسعه :  اشاعه خدمات تخصصي جهت ترويج دانش كاربردي و تأمين نياز‌هاي مخاطبان مركز، به گونه‌اي كه بهبود و تعالي مستمر آنها و نيز مركز حاصل گردد.
 • فلسفه وجودي مركز : ما بر اين باوريم كه توسعه سرمايه‌هاي انساني ارزشمند‌ترين هدف تمدن‌هاي بشري و اثر بخش‌ترين نسخه شفاي جوامع بشري است. تقويت روح مشاركت و توجه به مركزي كه افراد بتوانند كسب دانش كنند، تجربه بياموزند و حداكثر بهره را از زمان سپري شده خود در راستاي رشد و تعالي ببرند .
 • ويژگي‌هاي ممتاز مركز : می توان با تكيه بر انرژي فزاينده، توانائي هاي خلاقانه و سازنده منابع انساني خود، جهش هاي بلندي در راستاي رشد و تعالي تجارت و بازرگاني برداشت .
 • توجه به ويژگيهاي اجتماعي :  مشاركت در تقويت بنيان هاي اقتصادي جامعه ، حفظ محيط زيست ، حفظ و ترويج الگوها و قوانين اخلاق در تجارت ، رشد و اشاعه صفات متعالي انساني و حفظ منافع عمومي جامعه از جمله اركان اصلي اين مركز مي باشد .
 • توجه به كاركنان ( سرمايه هاي انساني مركز ) : شناسايي ، آموزش ، ايجاد انگيزه ، حفظ ، تقويت و نگهداري كاركناني كه از نظر توانايي ، اخلاق و تعهد به مركز داراي ويژگيهاي ممتاز مي باشند و نیز ایجاد  محيط كار دلپذير ، جبران خدمات بر مبناي عملكرد ، ايجاد    فرصت هاي مناسب جهت رشد ، تامين امنيت شغلي از جمله اصول سرمايه گذاري بر روي منابع انساني مركز مي باشد . داشتن نيروهاي انساني پرتوان ، سرمايه اصلي و عامل بنيادين رشد مركز مي باشد .

 

رشد و توسعه سرمايه هاي انساني در حوزه بازرگاني ، پويايي و رشد همه جانبه مركز ، پيشبرد اهداف مركز در راستاي اهداف كلان توسعه پايدار كشور ، توسعه و رشد ظرفيت هاي تجاري در سطح كشور و  بين الملل ، ماموريت مركز آموزش بازرگاني استان اصفهان مي باشد .